Wet- en regelgeving voor zzp’ers.

In Nederland zijn de afgelopen jaren flinke veranderingen doorgevoerd op het gebied van wet- en regelgeving voor zzp’ers. Dit heeft gevolgen gehad voor de manier waarop zzp’ers zaken doen en kan invloed hebben op hun inkomen en sociale zekerheid. In dit blog geven we een overzicht van enkele belangrijke veranderingen.

  1. Wet DBA: De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is in 2016 ingevoerd om te voorkomen dat werkgevers zzp’ers in dienst nemen, maar ze toch als zzp’er laten werken. Dit gebeurde vaak om loonkosten te besparen. Met de Wet DBA moesten opdrachtgevers aantonen dat er sprake was van een echt zzp-verband, en niet van een verborgen dienstverband. In 2020 is de Wet DBA echter weer ingetrokken, omdat deze wet volgens veel zzp’ers te veel belemmeringen opleverde.
  2. Zelfstandigenaftrek: De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel voor zzp’ers die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dit voordeel is bedoeld om zzp’ers te compenseren voor het feit dat zij geen gebruik kunnen maken van collectieve arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling of een verzekering tegen werkloosheid. In 2021 is de zelfstandigenaftrek verhoogd van € 7.280 naar € 7.530 per jaar.
  3. Wet werk en zekerheid: De Wet werk en zekerheid is in 2015 ingevoerd om de positie van flexwerkers te versterken. Deze wet bevat onder andere regels voor het aanbieden van opdrachten, de duur van opdrachten en de beëindiging van opdrachten. Zzp’ers vallen sinds de invoering van deze wet niet meer automatisch onder de Wet werk en zekerheid, maar kunnen zich wel aansluiten bij een zogenaamde “cao voor zzp’ers”.
  4. Pensioen: In 2019 is het pensioenstelsel voor zzp’ers veranderd. Zzp’ers krijgen nu de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een collectief pensioen voor zelfstandigen. Dit is een vorm van pensioen waarbij zzp’ers samen een pot opbouwen om later op te kunnen trekken.

Als zzp’er is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op wet- en regelgeving voor zelfstandigen zonder personeel.

webmaster

Author Since: 28 September 2022